BEY ENERJİ,

elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde tüketicilerin kullanımına sunulması için, rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösterebilecek, mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik enerjisi piyasasının oluşturulması ve bu piyasada bağımsız bir düzenleme ve denetimin sağlanmasını amaçlayan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu doğrultusunda elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, işletmeye almak, işletmek, devir etmek, elektrik enerjisi üretmek, üretilen enerjiyi pazarlamak, bu amaçla kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak etmek amacıyla kurulmuştur.